21
юли

До края на юли се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2020 г. Това е и последният ден за внасяне на  удържания данък към бюджета. Физическите лица, които са получили доходи от наем, от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 31 юли пред НАП дължимите от тях авансови данъци.  В същия срок се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Прочетете още:

До 15 декември променяме авансовия корпоративен данък за 2020 г. без лихви

Прекратените осигурители без правоприемник вече подават декларации в НОИ и по електронен път

До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

9 % ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли