19
ноември

Заявление за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път.
Това става чрез електронната административна услуга, която е достъпна на интернет страницата на институцията. Тя се намира в рубриката Е-услуги/ Административни услуги. Достъпът до нея се осъществява чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Прочетете още:

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Касовите бележки при пазаруване онлайн вече могат да не са от фискално устройство

До 16 декември променяме авансовия корпоративен данък за 2019 г. без лихви