19
ноември

Заявление за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) може да бъде извършено и по електронен път.
Това става чрез електронната административна услуга, която е достъпна на интернет страницата на институцията. Тя се намира в рубриката Е-услуги/ Административни услуги. Достъпът до нея се осъществява чрез използването на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Прочетете още:

До 16 декември променяме авансовия корпоративен данък за 2019 г. без лихви

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2019 г.

Разпратени са фалшиви имейли от името на НАП

Важни промени в Наредба за касовите апарати

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени