Годишно счетоводно приключване на лица, които не са наши клиенти, с подаване на ГФО в НСИ

Годишно счетоводно приключване на лица, които не са наши клиенти 

Фирми до 50 документа  – 300 лв

Фирми от 50 до 100 документа – 400 лв

Фирми над 100 документа  – по договаряне

Попълване на годишна декларация на физическо лице – 50 лв

Забележка:

      Всички  цени са без ДДС и подлежат на договаряне.