14
декември

ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 4 януари 2022 г.

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД -arnica.bg/ ви уведомява,че ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 4 януари 2022 г. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления. Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България. Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г.

Прочетете още:

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък