22
февруари

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – arnica.bg/ ви напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че имат подадена такава декларация и продължават да не осъществяват дейност. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч по утвърден образец до 30 юни 2022 г. в териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

Тагове: , ,
Прочетете още:

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица

Здравната вноска за безработните остава 26 лв. месечно поне до 31 март

Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн