22
февруари

Еднократно подаване на декларация за липса на дейност

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 – arnica.bg/ ви напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че имат подадена такава декларация и продължават да не осъществяват дейност. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. Търговците/ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 година могат да подадат декларация по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч по утвърден образец до 30 юни 2022 г. в териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път, чрез единния портал https://portal.registryagency.bg/.

Тагове: , ,
Прочетете още:

Как се облагат дивидентите, разпределени от българско дружество?

НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

Осигуровки и данъци по граждански договори Какви са разликите при осигуровките и данъците между трудовия и гражданския договор

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март