19
ноември

Едно дете намалява 450 лв от данъка върху дохода

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД – arnica.bg/ ви уведомяваме ,че за 2021 може да се възползвате от по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Новите размери са приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500, за две – 9000, а за три и повече – 13 500. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв., уточняват от НАП. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, на практика родителите с едно дете получават обратно 450 лв.,за две деца – 900 лв. и 1350 лв. – за три и повече деца. Важно е родителите преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка. За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави няколко документа. Това са декларация за ползване на данъчното облекчение за деца и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. Необходима е и декларация, че към момента на подаване на документите пред работодателя родителят няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения. За улеснение, вместо допълнителна декларация, родителят трябва да отбележи в декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. До 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение трябва да изчисли размера на дължимия годишен данък върху доходите с ползваното облекчение. Тъй като облекчението е голямо, не само дължимият данък за декември ще бъде намален, а повечето родители ще имат да получават пари от хазната. В тези случаи до 31 януари 2022 г. работодателят ще трябва да даде на родителя надвнесения данък, а след това сумата ще му бъде възстановена с прихващане от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите. Какви помощи за деца мога да получа Ако работодателят не е дал на служителите си надвнесения данък, родителите могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация, дори ако имат само доходи от заплати. По принцип всяко от облекченията за деца или за деца с увреждания се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните доходи (след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи) на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина). Това става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползвано от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Прочетете още:

Авансовото разпределяне на дивидент – мисия възможна

Как се облагат дивидентите, разпределени от българско дружество?

НАП започна проверки в 2000 фирми с големи материални запаси

Осигуровки и данъци по граждански договори Какви са разликите при осигуровките и данъците между трудовия и гражданския договор

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?