02
май

Регистрация на „ЕТ“

Необходими стъпки:

  1. Копие от личните карти собственика
  2. Уточняване на предмет на дейност, адрес
  3. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
  4. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер и печат
  5. Това е…имате фирма !!!

Разходи за Вас:

Държавна такса за вписване – 30 лева
Печат с автоматична машинка R30 – 25 лева с ДДС
Печат /обикновен без тампон/ – 12 лева с ДДС
Хонорар на адвокат – 160 лева

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас:
мобилен: 0894380179
телефон: 024918855
Add me to Skype
Прочетете още:

Историята на Счетоводна къща Арника(arnica.bg) – СКА 2004 ЕООД

Пререгистрация на фирма

Вписване на промени в ООД и ЕООД

Регистрация на фирма