Регистрация на търговски марки

Регистрация на търговски марки и промишлен дизайн /лога и опаковки/

Търговската марка е символ, който се използва от физическо лице, бизнес организация
или друго юридическо лице с търговска цел.
Този знак може да бъде име, дума, фраза, лого, символ, изображение или комбинация от
тези елементи.

Търговската марка може да бъде обозначена със следните символи:
™ (за нерегистрирана търговска марка)
℠ (за нерегистрирана търговска марка, свързана с услугите)
® (за регистрирана търговска марка)

Използването на логото от неупълномощени лица е нарушение на законите за
интелектуалната собственост. Ограничаването на употребата на търговската марка е с цел
да се даде възможност на търговците и производителите да изградят своя собствена
репутация и да се отличават от останалите, като по този начин насърчават бизнеса си.

Такси за регистрация на марка за 3 класа:
– 520.00 лв такси Патентно ведомство
– 280.00 лв такса Патентен адвокат
Такси за регистрация на лого /промишлен дизайн/:
– 420 лв такси Патентно ведомство
– 200 лв такси патентен адвокат

В цената се включва :
– Първоначална консултация
– Заявяване на марката
– Проследяване на процедурата в Патентно ведомство до решение за
регистрация.

Срокът на запазената от Вас марка е 10 години и започва от датата на заявяване.
Периодът може да бъде удължен преди изтичане на срока на ползване.

На посочените цени не се начислява ДДС