Счетоводни услуги

Ценова листа на Счетоводна къща „Арника“

Вижте основните пакети за счетоводни услуги от Счетоводна къща Арника – СКА 2004:
 
I. Счетоводни услуги на абонамент

Фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия със стоки
До 30 документа на месец 100 лв 130 лв
От 30 до 60 док на месец 130 лв 160 лв
От 60 до 100 док на месец 160 лв 190 лв

Фирми регистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия със стоки
До 30 документа на месец 200 лв 250 лв
От 30 до 60 док на месец 250 лв 300 лв
От 60 до 100 док на месец 300 лв 350 лв
От 100 до 200 док на месец 400 лв 450 лв

Тези цени са при персонал до 2- ма  човека /включително самоосигуряващи се лица/. С една банкова сметка без ПОС терминал.

Услуги включени в цената :

  • Изготвяне и подаване на месечни справки -декларации по ЗДДС
  • Обработка на банкови извлечения
  • Изготвяне на оборотна ведомост
  • Анализ на счетоводната дейност
  • Изготвяне на годишно счетоводно приключване – веднъж годишно
  • Изготвяне на ведомост за заплати
  • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
  • Изготвяне на платежни нареждания за заплати
  • Издаване на удостоверения за получени доходи
  • Издаване на служебни бележки за получени доходи
  • Изготвяне на трудови договори
  • Изготвяне на длъжностни характеристики.
  • Обработка и подаване на болнични листове към НОИ
  • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 за трудови договори
  • Попълване на трудови книжки
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 до 25 то число всеки месец
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 6 до 25 то число всеки месец
  • Изготвяне и подаване на декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица – веднъж годишно
  • Изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ
  • Изготвяне и подаване на ГДД към НАП – веднъж годишно
  • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 87А от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски- веднъж годишно
  • Изготвяне и подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски – веднъж годишно и всяко тримесечие
  • Изготвяне и подаване на декларация по чл 55 ал 1 от ЗДДФЛ и чл 201 ал.1 от ЗКПО – всяко тримесечие
  • Изготвяне и подаване на справка чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица – веднъж годишно
  • Изготване и подаване на спавка чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения

Добавки към цената:

  1. ПОС терминал – 50 лв
  2. Допълнителна банкова сметка – 50 лв
  3. Добавка до 3 – ма човека персонал – 30 лв
  4. Добавка до 10 човека персонал – 70 лв
  5. Добавка от 10 до 20 човека персонал – 150 лв
  6. Добавка от 20 до 30 човека персонал – 250 лв 

 

Забележки:

  1. Документ е приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова страница, месечен отчет от касов апарат, митническа декларация, протокол.
  2. Цените са платими до 10 -то число на текущия месец при сключване на договор за 1 година.

II. Други счетоводни услуги към клиентите на абонамент 

  1. Издаване на фактури от името на клиента – 30 лв на месец
  2. Онлайн банкиране на осигуровки и заплати – 40 лв на месец
  3. Консултация на лица, които не са наши клиенти – 30 лв /час
  4. Подготвяне на документи за подаване на ГФО в Агенция по вписванията – 50 лв
  5. Изготвяне на документи за отчитане по програми в Бюро по труда – 50 лв на месец
  6. Изготвяне на набор със счетоводни документи за отчитане на оперативни програми – 50 лв
  7. Изготвяне на междинно счетоводно приключване плюс ОПР и Баланс за банка– 50 лв
  8. Документи за проверки и ревизии от НАП – 100 лв/брой
  9. Документи за проверки от Инспекция по труда – 100 лв /брой
  10. Консултации и изготвяне на документи при пенсиониране – 50 лв/час

III. Годишно счетоводно приключване на лица, които не са наши клиенти 

Фирми до 50 документа  – 300 лв

Фирми от 50 до 100 документа – 400 лв

Фирми над 100 документа  – по договаряне

Попълване на годишна декларация на физическо лице – 50 лв

Забележка:

      Всички  цени са без ДДС и подлежат на договаряне.