Други услуги

Обучения и тренинги на персонала

Не може да се отрече, че всичко се променя бързо в днешния свят, особено в света
на технологиите. Може да бъде предизвикателство да бъдете в крак с всички тенденции
и затова Ви предлагаме нашите отлични курсове за обучение, които са разработени, за да
Ви помогнат да се справите с предизвикателствата на тази променяща се среда. Ние Ви
предлагаме разнообразие от курсове за напреднали и сертифициране, които ще
стимулират бизнеса Ви и ще улеснят и развият персонала ви.

 • Огромно разнообрание от теми
 • Гъвкави варианти за провеждане – онлайн, с лектор, самообучение.
 • Международен PECB СЕРТИФИКАТ


Попитайте ни и ще ви изготвим персонална оферта.


Софтуер за управление на бизнеса


Всеки бизнес се нуждае от софтуер за управлението на продажбите. На нашите клиенти
предлагаме онлайн базиран софуерт „BETALIVE”
с много възможности:

 • Организиране на всички финансовосчетоводни процеси в компанията съгласно
  всички законови изисквания.
 • База данни с всички активни стоки или услуги. Издаване на платежни документи и
  фактури.
 • Връзка с касов апарат.
 • Заприхождаване на стоки, складови наличности и управление на стоково
  паричните запаси.
 • Определяне на оператори, роли, права на роли, операции, търговски обекти,
  работни места и видове плащания.
 • Финансова отчетност за избран период.
 • Подробен анализ на ефективността по показатели.


Посочените цени са без ДДС