Екип

Фирма Арника започва своята дейност на 1 май 2004 година. Една година по-късно фирмите от групата Арника се увеличават на 5, при което става необходимо да бъде нает и втори счетоводител. От този момент започват да се предлагат счетоводни услуги на бизнес партньори и чужди фирми. През април 2009 година фирма Арника се преобразува в холдингово дружество – GH Group – линк към gh-group.eu. След това счетоводната фирма преминава в новоучреденото дружество – Счетоводна къща Арника 2004 (СКА 2004 ЕООД).
Преди създаването на Счетоводна къща Арника през 2007 г. е създадена и Фондация Арника, която се занимава с обществено полезна дейност в областта на спорта и развитието на младите хора.
През юли 2010 г. СКА 2004 ЕООД запазва комбинирана търговска марка с името Арника за територията на България.

DeniДеница Георгиева
Управител и гл. Счетоводител – Магистър счетоводство и контрол
SiikaСийка Борисова-
Гл. Счетоводител
Borislav Bindev Борислав Биндев –
 Счетоводител
Специалист ТРЗ
Красимир Петров-
Гл. Счетоводител