Услуги

– Счетоводни услуги
Счетоводни услуги за фирми, регистрирани по ДДС и фирми нерегистрирани по ДДС.

– Трудова медицина
Оценка на риска, на работното място, изготвяне на здравни досиета на персонала и други.

– Правни услуги
Разгледайте правните услуги, които Счетоводна къща Арника ви предлага.

– Регистрация на търговски марки
Счетоводна къща Арника регистрира търговски марки чрез патентен адвокат

– Други услуги
Обучения и тренинги на персонала, Софтуер за управление на бизнеса