Счетоводни услуги

цени на счетоводни услуги от счетоводна къща АрникаИзтеглете и разгледайте ценовата листа на счетоводна къща Арника.

Вижте основните пакети за счетоводни услуги от Счетоводна къща Арника – СКА 2004:
 

Вид клиенти

За фирми занимаващи се само с услуги

За фирми занимаващи се с търговия или търговия и услуги

Взимане и носене на документи от офис на клиента

Подаване на справки, декларации, дневници за ДДС и др.

Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС

75

120

24

0

Ф-ми с от 41 до 70 док. месечно нерег. по ДДС


90

142.50

24

0

Ф-ми с от 71 до 100 док.месечно нерег.по ДДС

105

165

24

0

Ф-ми с над100 док. месечно нерег. по ДДС

150-по договаряне

225-по договаряне

24

0

Ф-ми с до 20 док. месечно рег. по ДДС


225

300

48

0

Ф-ми с от 20 до 50 док. месечно рег. по ДДС

240

330

48

0

Ф-ми с от 50 до 100 док.месечно рег.по ДДС

255

360

48

0

Ф-ми с над100 док. месечно рег. по ДДС

270-по договаряне

350-по договаряне

48

0

 


Тези цени са при персонал до 5 човека. При по-голям персонал се правят следните увеличения:

Брой персонал

Увеличение на стандартната цена

5-10 души

48

10-20 души

72

20-50 души

96

Над 50 души

мин. 180 – по договаряне

 

– консултации на лица които не са наши клиенти 24 лв/час с ДДС.

– изготвяне на данъчни деклaрации на лица които не са наши клиенти 36 лв.с ДДС на декларация.

– изваждане на актуално състояние – 15 лева с ДДС /цената включва и държавната такса/

Забележка:

1. „Документ“ е една счетоводна операция (приходна фактура, разходна фактура или банково извлечение ).

2. „Персонал“ е лице, което се осигурява
чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.

3. СЧЕТОВОДНА КЪЩА АРНИКА 2004
ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.

4. Всички цени са в лева с ДДС

 

Годишно счетоводно приключване на лица, които не са наши клиенти, с подаване на ГФО в НСИ

 

Вид клиенти Цена на годишно приключване Изготвяне на  данъчна декларация
Фирми до 100 000 лв. оборот до 50 документа. 156 лв. 24 лв.
Фирми до 100 000 лв. оборот от 50 до 100 документа. 180 лв. 24 лв.
Фирми до 100 000 лв. оборот над 100 документа. 216 лв. – по договаряне 24 лв.
Фирми над 100 000 лв. оборот до 50 документа. 216 лв. 36 лв.
Фирми над 100 000 лв. оборот от 50 до 100 документа. 240 лв. 36 лв.
Фирми над 100 000 лв. оборот над 100 документа. 276 лв. – по договаряне 36 лв.