Posts Tagged ‘Правни услуги’

21
ноември

Историята на Счетоводна къща Арника(arnica.bg) – СКА 2004 ЕООД

Фирма Арника започва своята дейност на 1 май 2004 година. Една година по-късно фирмите от групата Арника се увеличават на 5, при което става необходимо да бъде нает и втори счетоводител. От този момент започват да се предлагат счетоводни услуги на бизнес партньори и чужди фирми. През април 2009 година фирма Арника се преобразува в холдингово дружество – GH Group. След което като счетоводната фирма преминава в новоучреденото Счетоводна къща Арника 2004 (СКА 2004).

Преди създаването на Счетоводна къща Арника през 2007 г. е създадена и Фондация Арника, която се занимава с обществено полезна дейност в областта на спорта и развитието на младите хора.

През юли 2010 г. СКА 2004 ЕООД запазва комбинирана търговска марка с името Арника за територията на България.

Счетоводна къща Арника развива своята дейност и до момента предлага, както счетоводни услуги, така и правни и в областта на трудовата медицина. Счетоводните услуги, които предлага, са свързани със счетоводни услуги за малки фирми, счетоводни услуги в София за  фирми регистрирани по ДДС, годишно приключване и др. Правните услуги на Счетоводна къща Арника включват регистрация на фирма ООД, регистрация на фирма ЕООД, регистрация на фирма ЕТ, вписване на промени, задължителна пререгистрация и др. В областта на трудовата медицина се предлагат следните услуги – оценка на риска, оценка на работното място, изготвяне на електронни здравни досиета на персонала, сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина, методика на извършената оценка и др. До момента Счетоводна къща Арника има над 80 клиента от цялата страна. За повече информация за услугите, които Счетоводна къща Арника предлага, може да посетите следната страница – https://arnica.bg/

02
май

Пререгистрация на фирма

Пререгистрация на търговски фирми – срок 31.12.2011

Необходими документи, които трябва да попълните при нас:

1./ МОЛБА до съда за издаване на удостоверение за актуално състояние;
2./ да ни предоставите копие от булстат картончето си;
3./ да ни предоставите копие от дружествения си договор или устав
4./ да подпишете пълномощно на адвоката ни;
5./ Управителят на фирмата да подпише декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР

Пререгистрация – 100 лева

Нов дружествен договор или устав – 30 лева

02
май

Вписване на промени в ООД и ЕООД

 1. Вписване на промени в ООД и ЕООД / например: адрес, капитал, управител, покупко – продажба на дялове/ – 230лв.
 2. Покупко – продажба на фирми
02
май

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма в 7 стъпки:

 1. Копие от личната карта на собственика (при регисртация на ЕООД) или копия от личните карти на съдружниците (при регистрация на ООД)
 2. Уточняване на предмет на дейност, адрес, дялове на съдружниците, управител/и и управление
 3. Запазване на име на фирмата
 4. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
 5. Внася се уставния капитал в банка – минимум 2 лева*
 6. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер,  актуално състояние и може да изтеглите парите си.
 7. Това е…имате фирма !

Цена на регистрацията:

Регистрацията ще ви струва – 275 лева

В тази цена са включени следните такси и услуги:

1. Проверка за уникалност на името и запазването му и такса за търговския регистър за запазване на име – 25 лв.

2. Държавна такса за търговския регистър и комисион за банката 60 лв. /55+5/

3. Такса за удостоверение за актуално състояние и банков комисион – 10 лева

4. Такса за извършената услуга /180 лева/

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас:
мобилен: 0894380179
телефон: 024918855
Add me to Skype
02
май

Регистрация на „ЕТ“

Необходими стъпки:

 1. Копие от личните карти собственика
 2. Уточняване на предмет на дейност, адрес
 3. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
 4. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер и печат
 5. Това е…имате фирма !!!

Разходи за Вас:

Държавна такса за вписване – 30 лева
Печат с автоматична машинка R30 – 25 лева с ДДС
Печат /обикновен без тампон/ – 12 лева с ДДС
Хонорар на адвокат – 160 лева

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас:
мобилен: 0894380179
телефон: 024918855
Add me to Skype