Tag Archive for: ска2004

Промени при доставки на услуги към ЕС от 01.07.2021 г.

Счетоводна къща Арника /СКА 2004 ЕООД -arnica.bg/ ви уведомява,че от 01.07.2021 г. влизат в сила новите европейски ДДС правила, свързани с дистанционните продажби на стоки и услуги. Според новите правила, ако извършвате определени видове услуги на данъчно незадължени лица от друга държава членка по потребление, трябва да направите избор от два варианта, за да приведете дейността си в съответствие със закона: Вариант 1: Да се регистрирате по ДДС в данъчната служба на всяка държава членка по потребление, когато извършвате услуги към получатели, които са данъчно незадължени лица от друга държава членка. Следва да начислявате ДДС върху продажбите си по ДДС ставките на държавите членки, в които са местата на изпълнението на услугите. Това предполага да имате обслужващи счетоводни кантори в тези други държави членка и да общувате с данъчните администрации на тези държави членки. Вариант 2: Да се регистрирате в България по режим в Съюза т.нар. One-Stop Shop (OSS). Отново следва да начислявате ДДС върху продажбите си по ДДС ставките на държавите членки, в които са местата на изпълнението на услугите. Но при този вариант цялото начисленото ДДС се внася на тримесечие в българската НАП, а нашата данъчна администрация има ангажимента да прави разчитането с другите данъчни администрации на държавите членки. При този вариант възниква задължение за подаване на допълнителни тримесечни справки-декларации по ЗДДС. Законът изисква също така да създавате и съхранявате специални регистри за всички облагаеми продажби за режима OSS, в продължение на 10 години. Държава членка по потребление при доставка на услуги е държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката на услуга. Безспорно за българските компании по-удобен, по-евтин и административно по-лек е Вариант 2, като и в двата случая, както досега, доставчиците така трябва да са организирали дейността си, че да могат да идентифицират от коя държава е всеки клиент, който не предостави валиден ДДС номер.пределени видове услуги с получатели данъчно незадължени лица от други държави-членки.