Трудова медицина

Услуги от Счетоводна къща Арника – СКА 2004:
 
  • Оценка на риска
  • Оценка на работното място
  • Изготвяне на електронни здравни досиета на персонала
  • Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина
  • Методика на извършената оценка
  • Препоръки към ръководството


Цени за първата година:

Фирма до 5 човека персонал – 100 лева  без  ДДС

Фирма до 15 човека персонал – 200 лева без ДДС

Фирма над 15 човека персонал – 18 лева с ДДС

Фирма над 50 човека персонал – 12 лева с ДДС

Фирма над 100 човека персонал – 10 лева с ДДС

Извършване на преглед – цена по договаряне в зависимост от броя на хората

Цени за всяка следваща година:

40% намаление от актуалната цена за първата година

Лценз:

удостоверение за промяна на регистрация на служба по трудпова медицина