Posts Tagged ‘arnika’

29
октомври

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2019 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2019 г., се декларира в срок до 31 октомври 2019 г.Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2019 г. Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

09
август

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства

От 2 юли 2019 г. за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки/услуги в търговски обекти, отпада задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в които всеки ден се съхраняват дневните отчети на фискалните устройства. Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).За лицата, за които отпада това задължение, е предвидено при работа с касови бележки от кочан да водят специален регистър за ползваните касови бележки от кочан, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан. Регистърът се съхранява в търговския обект.  Също така е предвидено да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се отнася за лицата, използващи ЕСФП. Това улеснение ще стане възможно след като фърмуерите на устройствата бъдат актуализирани с функционалност за автоматичното генериране на дневен финансов отчет. С последните промени в наредбата е въведено изискване всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от задълженото лице.В тази връзка е регламентирано задължение за производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019 г. да представят за функционално изпитване фискални устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.Считано от влизане в сила на наредбата, търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финансови отчети, но имат задължение за отпечатване на отчетите до реализиране на функционалността за автоматично генериране на дневен финансов отчет, но не по-късно от 31.03.2020 г. Така отпечатаните отчети, по желание на лицето, могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан.  В случай че дневните финансови отчети не се съхраняват в книгата (в търговския обект), лицето следва да ги съхрани по подходящ начин в нормативно определените срокове и при поискване от органи по приходите да ги предостави.Регламентирана е и възможност за извършване на промени във фърмуера на устройството и подмяната на версията му чрез използване на втори канал, осигуряващ отдалечен достъп до фискалното устройство. Тази промяна ще позволи автоматично и дистанционно да се  обновява версията на фърмуера на фискалното устройство от производителите/вносителите/сервизните организации, което ще улесни изпълнението на нормативните изисквания.По отношение на лицата, използващи ЕСФП за отчитане на продажби/зареждания на течни горива, в наредбата е предвидена възможност за работа в авариен режим, в случаи на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице. Този ред позволява да се осигури непрекъсваемост на работата на обектите в извънредни ситуации, като данни за реализираните обороти по време на аварийния режим следва да се предадат в НАП след възстановяване на нормалната работа на ЕСФП.

06
август

От къде идва името Арника?

Името на Счетоводна къща Арника идва от лечебното цвете Арника, което е изключително добро за отглеждане при българските климатични условия, но за съжаление е почти непознато като цвете в България. То бива отглеждано в България в много малка част от селата като градинско цвете. Родината на цветето Арника са планините на Испания и Франция. Самото цвете представлява тревисто растение с ароматни жълти цветове, обикновено цъфти през май-септември и съдържа повече от 150 различни вещества, от които силициева киселина, която спомага за активиране на оздравяването при тъканите и в двигателния апарат. Лечебният ефект на цветето е в неговите жълти цветове, които съдържат етерично масло, багрилни вещества, както и захари, мазнини и др. Тези цветове служат за производството на ценни лекарства най-често произвеждани в страните от Западна Европа. Ако се използва цветето като лекарство за вътрешно приложение, то допринася за намаляване на температурата, а също така има и пикочогонно действие. Ако се използва за външно приложение, има противовъзпалително и противомикробно действие. Цветето Арника е също така добро за лечение при гнойни или кожни инфекции, кървящи рани, болки в ставите, натъртвания и др. Корените на растението също могат да бъдат използвани за лечение при припадаци, след черепномозъчни травми, дълги боледувания, при недостиг на кръвоснабдяване в крайниците и др. Преди цветето е било използвано като билка, като един исторически факт сочи, че немският философ и поет Йохан Волфганг фон Гьоте(1749 – 1832) е пиел чай от Арника за облекчаване на стенокардията си.

Относно начина на употреба на растението (за вътрешно приложение) се използва така наречената тинктура, която се приготвя в една кафена чаша, напълнена с вода и в нея се капват по 20-30 капки от билката. За запарка е необходимо да се нагрее вода около 600 мл. и да се залеят две супени лъжици от билката. Необходимо е да престои 30 минути, след което се пие по една кафена чашка три пъти на ден. Отварата може да бъде използвана и за външно приложение – правят се компреси с тунктурата на местата, където има изкълчване, натъртване или кръвоизлив. Съществува и друг начин за правене на компрес при наранявания – 250 мл. студена вода се смесва с една лъжица есенция от билката(60%-ва есенция от Арника, която може да бъде намерена в аптеките). Потапя се кърпа в приготвената отвара, изтисква се добре и се прави компрес на болното място. Необходимо е да се остави да действа от 15 минути до 2 часа. Самото цвете под формата на лекарство се употребява при шок, травма, бронхит, стомашни болки, диария, менструални спазми, зъбобол и др. Изключително важно е да се знае, че растението може да бъде силно токсично, поради това трябва да се използва само при предписание от лекар.