02
май

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма в 7 стъпки:

  1. Копие от личната карта на собственика (при регисртация на ЕООД) или копия от личните карти на съдружниците (при регистрация на ООД)
  2. Уточняване на предмет на дейност, адрес, дялове на съдружниците, управител/и и управление
  3. Запазване на име на фирмата
  4. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
  5. Внася се уставния капитал в банка – минимум 2 лева*
  6. В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер,  актуално състояние и може да изтеглите парите си.
  7. Това е…имате фирма !

Цена на регистрацията:

Регистрацията ще ви струва – 275 лева

В тази цена са включени следните такси и услуги:

1. Проверка за уникалност на името и запазването му и такса за търговския регистър за запазване на име – 25 лв.

2. Държавна такса за търговския регистър и комисион за банката 60 лв. /55+5/

3. Такса за удостоверение за актуално състояние и банков комисион – 10 лева

4. Такса за извършената услуга /180 лева/

Ако имате нужда от повече информация, свържете се с нас:
мобилен: 0894380179
телефон: 024918855
Add me to Skype
Прочетете още:

Историята на Счетоводна къща Арника(arnica.bg) – СКА 2004 ЕООД

Пререгистрация на фирма

Вписване на промени в ООД и ЕООД

Регистрация на „ЕТ“