Счетоводни услуги за малки фирми на половин цена – 71,25 лв. на месец

счетоводни услугиДоста често работата на счетоводителите се подценява. Много от собствениците на малки фирми смятат, че счетоводството се заключава единствено в обработването на няколко фактури и подаването на данъчна декларация на края на годината. Но със засилващите се проверки от НАП и суровите глоби, налагани дори за минимални пропуски, счетоводните услуги, предлагани от професионални счетоводители са задължителни. Ето защо счетоводното обслужване трябва да се повери на доказани професионалисти. Ако не желаете да правите компромис с качеството на предлаганите услуги, а същевременно и да ползвате евтини счетоводни услуги, то тогава може да се доверите на счетоводна къща Арника.

Счетоводна къща Арника съвместно с Topkupon Ви предлага извършването на счетоводни услуги на половин цена за фирми, занимаващи се с търговия и услуги. Промоцията е предназначена за фирми с персонал до 5 човека и с 41-70 документа на месец и валидна до края на месец Юли. Тя се прави с цел да подкрепи малкия бизнес и да му помогне да се развива.

Пакетът счетоводни услуги включва:
1. Текущо счетоводство съгласно Закона за счетоводството;
2. Следене на месечния оборот;
3. Изготвяне на патентна декларация при нужда;
4. Изготвяне на мемориални ордери;
5. Изготвяне на служебни бележки и удостоверения за получени доходи;
6. Изготвяне на социални и здравни осигуровки;
7. Изготвяне на платежни нареждания за болнични и майчинство;
8. Изготвяне на оборотна и разплащателна ведомост;
9. Изготвяне на платежни нареждания;
10. Изготвяне на отчет за приходите и разходите;
11. Изготвяне на договори и придружителни писма;
12. Подаване на документация до НАП;
13. Подаване на декларации №1 и 6 в НАП;
14. Подаване на уведомления за регистрация на трудови договори в НАП;
15. Изготвяне на годишна данъчна декларация;
16. Дистанционно приемане на документи от Вас.

Счетоводна къща Арника предлага безплатно годишно приключване и консултация при възникнали данъчни промени като допълнение към счетоводните услуги от този промоционален пакет.