Данъкът по декларации с баркод се възстановява по-бързо!

При подаване на декларации за облагане на доходите по-бързо се възстановява данък с баркод, тъй като не се налага предварително ръчно да се попълват данните от самите декларации. Чрез сканирането на баркода информацията се прехвърля директно от формуляра.

Възстановяване на суми се случва, когато гражданите ползват данъчно облекчение. Такъв пример са младите семейства, чиято данъчна основа се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит. Намаляването на данъците може да се случи законно чрез направени дарения, при внесени вноски за допълнително доброволно осигуряване и др. Когато данъкът е деклариран за възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена банкова сметка от клиента.

Относно подаването на декларация за облагане на доходи с баркод – самата декларация може да се подаде лично в някои от офисите на НАП, по пощата или на място в някои пощенски станции, където ще ви бъде издаден входящ номер.

До 30 април е срокът за подаване на годишните данъчни декларации. В този срок е необходимо да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.